ניהול ופיקוח 2 בנייני מגורים, 24 יחידות דיור
יזמות: "אביב בעיר"