ניהול ופיקוח פרויקט מגורים, 30 יחידות דיור
יזמות: קבוצת רכישה