קבלן מבצע: SGS LTD.
יזמות: "ויתניה בע"מ"
פרויקט רחב היקפים המשלב בתוכו 6 מפלסי חניון, 2 מבנים בעלי 4 קומות כפולות
עבור אולמות תצוגות רכבים.